TToplumsal cinsiyet ve hukuk alanında çalışmalar gerçekleştiren bir grup feminist avukat olarak bu kez yargılama süreçlerindeki cinsiyetçi dil ve ayrımcılığı açığa çıkarmak ve bu konuda farkındalık yaratarak cinsiyetçi dil ve ayrımcılık konusunda  yaşanacak dönüşüme katkı sağlamak üzere yola çıktık.

Kadın ve LGBTİ+ kurumlarının bir araya gelmesiyle oluşan Kadın Koalisyonunun bileşenlerinden biri olarak, zaman zaman adliye koridorlarında, mahkeme salonlarında tanık olduğumuz, zaman zaman da iddianamelere, duruşma tutanaklarına, adli tıp raporlarına ve mahkeme kararlarına yansıyan ayrımcı dil ve tutumları tespit etmek temel hedefimiz.

Adana’da yürüttüğümüz bu çalışmada Adana Barosu Yönetim Kurulu ve Adana Barosu Kadın Hakları Komisyonundan aldığımız destek ile kadına yönelik şiddet dosyalarını incelemeye çalıştık. Çalışma sırasında son beş yıl içerisinde Adana’da işlenen kadın cinayeti, cinsel saldırı dosyalarını meslektaşlarımızın dayanışmasıyla inceleme fırsatı bulduk.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun, gerekli sorumluluk ve hassasiyetin gösterildiği bu çalışma sırasında karşılaştığımız cinsiyetçi dil ve tutumları, kadınlara yönelik ayrımcılığın yargı süreçlerinde nasıl yaşandığını görebilmek, tartışabilmek ve bir değişime katkı sunabilmek adına Anayasal bir ilke olan hukukta aleniyet ilkesi gereği paylaşmak istiyoruz.

Yargılama faaliyeti sırasında meslektaşlarımızın karşılaştığı cinsiyetçi dil ve tutumlardan yalnızca olumsuz olanları değil olumlu olanları da bizimle paylaşması halinde çalışmanın daha da güçleneceğini ve dönüşüme katkının artacağını düşünüyoruz.